Talkshow di Radio SMART FM 88.9 FM.

Ikuti Program Kami tiap hari Kamis jam 17.00 s.d 18.00 Talkshow di Radio SMART FM 88.9 FM."Sukses Bisnis bersama Kekuatan Spirit Tanpa Batas"

Kumpulan Kisah Teladan

Simak kisah teladan yang penuh inspirasi yang akan membuat hidup anda lebih semangat lagi.

Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah

Hanya dengan kembali tegaknya Khilafah Islamiyah, dunia ini kembali menjadi indah.

Fikrul Mustanir

Membentuk pribadi yang selalu menebar energi positif di dalam kehidupannya.

Karya-karya kami

Kumpulan karya-karya kami yang sudah terjual di toko buku Gramedia, Toga Mas dan lain-lain.

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah
Bergabunglah dengan Rumah Tahfidz Daar ar-Rahmah

Sang Spiritual Motivator

Sang Spiritual Motivator
Photo Mr.Faqih Syarif

Umrah dengan 1/2 Harga

LiburanMurah.co

Sunday, July 5, 2015

Al-Qur'an itu Mubarak

Al Qur’an itu Mubarak
Allah  SWT adalah  sumber dari segala sumber  kebaikkan, kelanggengan, dan berkembangnya nikmat  keberkahan. Demikian pula firman-Nya adalah gapaian tertinggi manusia dalam memburu berkah.
Allah Azza wa jalla sendiri menyebut firman-Nya sebagai Mubarak, yakni yang diberkahi dan penuh berkah. Sebutan Mubarak untuk Al-Qur’an, diulang di empat tempat dalam kitab suci nan Agung ini.
1.      Kita bisa baca dalam QS Shaad (38) ayat 29 :

29. ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.

Induk dari segala kebaikan dan keberkahan se isi bumi memanglah Al Qur’an , ialah kebenaran yang turun dengan benar, datang dengan benar, dan mengajak kepada kebanaran. Ia membedakan mana yang haq dan bathil. Ialah cahaya yang menyingkap segala gelap dan  menjelaskan  semua hakikat. Ialah petunjuk yang  mengantarkan  pada semua kesentausaan dan kebahagiaan dunia serta akherat.
2.       Kita baca lagi pada  QS  Al-An’aam (6) ayat 155 :

155. dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, Maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.

Al Qur’an  menjelaskan segala sesuatu yang  yang dihajatkan manusia  bagi kemaslahatannya, secara duniawi  maupun ukhrawi. Sungguh pula ia  adalah wujud rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya. Ia  menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati maupun jasmani. Ia adalah ruh yang mengisi tiap hidup yang penuh makna lagi bermanfaat.
3.       Mari kita  baca  lagi ayat sebelumnya QS Al An-An’aam (6) ayat 92 :

92. dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya[492] dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.

[492] Ialah kitab kitab dan shahifah shahifah yang diturunkan sebelum Al Quran.

Imam Al-Alusi dalam Tafsir Ruhul Ma’ani yang dimaksud Al Qur’an itu Mubarak yaitu,” yang banyak faedah  dan  manfaatnya, yang  berguna bagi manusia dalam urusan dunia  dan akheratnya, serta mengandung ilmu dari orang-orang yang terdahulu  dan aterkemudian.
Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa  Al Qur’an  lebih berhak untuk menyandang nama Mubarak – yang penuh berkah daripada nama  apa pun  selainnya. Ini disebabkan sempurnanya kebaikkan di dalamnya  dan  berlimpahnya manfaat yang mengalir darinya dalam berbagai segi.
4.       Selanjutnya kita baca lagi QS  Al-Anbiyaa’ (21) ayat  50 :

50. dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka Mengapakah kamu mengingkarinya?

Sobat, sejauh apa hati akrab dengan Al Qur’an, sebesar itu pula daya hidup ruhnya menghadapi berbagai ujian. Ruh yang kurang asupan  Al Qur’an  akan sakit,  dan yang tak pernah  makanan dari sang firman  akan sekarat.  Maka Rasulullah adalah sehebat-hebat insane dalam menanggung beban ujian untuk diri, dan bahkan beban-beban ummatnya. Sebab di dalam dadanya, Al Qur’an  itu hidup memesrai pengabdiannya.
Para khulafaurrashidin mentadabburi Al Qur’an dengan penuh kesungguhan. Abu bakar Ash-Shidiq pernah menyatakan, “Jika tali kekang untaku hilang, niscaya kan kutemukan jawabannya di dalam kitabullah.”
Umar Al-Faruq  menegaskan pula bahwa Al Qur’an ialah penjawab setiap Tanya, penghapus segala syak, dan penepis  semua keraguan di dalam dada.  Bahkan Utsman bin Affan menasihatkan, “ Seandainya hati kita bersih berkesucian, takkan  pernah  ia  kenyang  dan bosan kepada Al-Qur’an.”  Sedangkan saydina Ali  pintu kota ilmu  menyebutnya  sebagai sebenar-benar ucap, sedalam-dalam makna, sefasih-fasih kalam, dan  seindah-indah ungkapan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali Allah ridho pada mereka semua.

Sobat, Inilah Al Qur’an  yang membaca satu hurufnya adalah kebaikan bernilai sepuluh kali lipat balasan. Inilah Al Qur’an  yang setiap ayatnya  lebih  baik daripada berbilang  unta terbaik. Inilah Al Qur’an  yang  mengharumkan jiwa  sehingga mukmin yang membacanya bagai buah ‘utrujjah  yang manis dan wangi. Bahkan, orang munafiq yang membacanya bagaikan raihanah yang wangi meski pahit rasanya.

Sobat, Inilah Al Qur’an yang jika  suatu kaum membaca dan  mengkajinya di rumah Allah; maka rahmat dicurahkan, malaikat  menaungkan sayap-sayapnya, sakinah turun ke dalam hati mereka, dan Allah menyebut nama-nama para hadirin satu persatu dengan penuh kebanggaan pada makhluk-makhluk mulia yang ada di-sisi-Nya.

Sobat, Inilah Al Qur’an, yang mendampingi puasa  menjadi pemberi syafa’at bagi manusia. “ Ya Allah, sebagimana puasa menahannya dari syahwat di siang hari, aku menahannya dari kantuk di malam hari untuk terjaga mengingat-Mu,” kira-kira begitu kelak ia akan membela.

Sobat, inilah al Qur’an  yang al-fatihahnya menjadi rukun rokaat sholat kita, doa segala hajat, Al-baqarahnya  gemerlap tak tertandingi oleh para penyihir, Ali Imran nya  bersinar,  Al-kahfi nya member cahaya, Al Mulk nya  memelihara dari fitnah kubur, hingga Al-ikhlas, Al-falaq dan  An – Naas nya  menjadi penjagaan paripurna. Al Qur’an adalah keberkahan yang paling kokoh berguna dan  indah  berwarna di serba-serbi  kehidupan.

Salam Dahsyat dan Luar biasa ! ( Thank God its Ramadhan di Radio SMART 88.9 FM Surabaya bersama Spiritual Motivator Kamis sore jam 16.00-17.00 2 Juli 2015 – N. Faqih Syarif H, Penulis buku-buku motivasi dan Spiritual serta pengembangan diri. www.faqihsyarif.com )


Next Prev home

Ingin Punya Travel Haji Sendiri?

LiburanMurah.co